Privacitat i termes d'ús

Información Legal

Buclenet IT Systems, S.L.
CIF B65340465
Buclenet IT Systems, S.L. (en endavant "Buclenet") és la companyia propietària i administradora del lloc web www.buclenet.com (o "Lloc Web" d'ara endavant).

Objecte

La finalitat d'aquest lloc web és donar a conèixer els continguts comercials, activitats, productes i serveis que ofereix Buclenet IT Systems, SL.

Contingut

El contingut d'aquest lloc web ha estat elaborat per Buclenet IT Systems amb informació interna respecte a les activitats i serveis de la companyia. compte però amb enllaços a llocs web de tercers. És per aquest motiu que Buclenet no es responsabilitza de la informació pertanyent a tercers, ni dels possibles perjudicis que aquesta informació pugui causar. Buclenet es reserva el dret a modificar de manera parcial o total el contingut del Lloc Web, així com la present política de privacitat.

Accés i utilizació

L'accés al lloc web de Buclenet implica l'acceptació expressa de les presents condicions d'ús i política de privacitat. L'accés i la utilització d'aquest Lloc Web, així com de la informació en ell continguda, serà responsabilitat exclusiva de qui el realitzi. Les condicions d'accés a aquest Lloc Web estan sotmeses a la legalitat vigent, no permetent-amb caràcter general qualsevol tipus de actuació en perjudici de Buclenet IT Systems o de tercers.

Protecció de les dades personals

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s'informa a l'usuari que tots els dades personals i professionals que faciliti seran incorporades a un fitxer registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el titular és Buclenet IT Systems, SL. Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes. L'usuari accepta la present política de privacitat i condicions d'ús, i concedeix el seu consentiment al tractament de les seves dades personals acord a fi de Buclenet. L'usuari pot exercir, sense efecte retroactiu, els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@buclenet.com.

Responsabilitat

Buclenet IT Systems no es responsabilitza dels danys que els usuaris puguin causar en aquest lloc web, o en qualsevol altre, per l'ús il.legal o inapropiat del mateix, o de la informació en ell continguda.

Comunicacions electròniques

Buclenet enviarà als usuaris que ho demanin comunicacions electròniques relacionades amb l'objecte de Buclenet IT Systems.

Anàlisi de l'ús i tràfic

Buclenet utilitza eines tècniques d'anàlisi per a l'obtenció d'informació sobre l'ús del lloc web. L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d' IPs, així com el tractament de la informació obtinguda mitjançant aquests mitjans. En qualsevol cas, l'usuari pot desactivar i / o eliminar les galetes seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

Seguretat

Buclenet garanteix la seguretat de les dades personals proporcionades pels usuaris, donada la tecnologia actual i els riscos del medi, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Enllaços a llocs web de tercers

Buclenet compta entre els seus continguts amb enllaços a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers, amb la finalitat de proporcionar accés a una altra informació disponible a Internet. Buclenet no es responsabilitza de l'existència d'enllaços entre els seus continguts, com tampoc dels continguts situats fora del lloc web.

Responsable del fitxer i tractament de les dades

Buclenet IT Systems, S.L. CIF B65340465

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Els drets de propietat intel lectual de la pàgina www.buclenet.com pertanyen Buclenet IT Systems. Queda prohibida la reproducció, distribució o modificació, total o parcial, dels continguts d'aquest Lloc Web, excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de Buclenet, o quan així ho estipuli la Llei.

Legislació i forum

Buclenet i l'usuari, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre, accepten sotmetre a la Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona per qualsevol qüestió o controvèrsia derivada del contingut del Lloc Web. L'accés a la pàgina web de Buclenet implica l'acceptació expressa de totes les condicions anteriorment esmentades.